Частно основно училище „Джани РоДари” обявява прием за учебната 2017/2018 година:

 

 ЧОУ „Джани РоДари” издава Удостоверение за завършен подготвителен клас, Удостоверение да завършен първи клас, Свидетелство за завършен начален етап на основно образование, Удостоверение за завършен клас, Свидетелство за завършено основно образование.

 

 • Ранно чуждоезиково обучение

- английски език,

- немски език,

- руски език,

- китайски език

- гръцки език

- италиански език

 10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

 • Уникална материална база, подпомагаща “ученето чрез правене и преживяване”

 Тази система отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация.

 • R.Y.E. система за обучение чрез йога

 R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието.

 Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

 • Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math

JUMP Math е забавна математика за всички!

 Методиката е създадена от математици на високо равнище, които имат комплексни концепции за развитието на децата. Те наистина вярват, че математиката е забавна и са насочени към това, да намерят преподавателски подходи, с които учениците да преодолеят страха от математиката и да  изпитват радостта от нея.Нарастващият опит, броят на висококачествени изследвания и постоянният поток от коментари на учители, ученици и родители показват, че те успяват.

 JUMP уроците са построени, така че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят  допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.

 Уникалната и внимателно изградена в детайли методика  JUMP   непрекъснато оценява разбирането в ученето и чрез различните иновативни подходи дава възможност на учителите да постигнат привидно невъзможната задача – да преподават на целия клас и всички да са адаптирани към работата.Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене. От друга страна, ученето се затвърждава с практика. Иновативните бонус задачи са базирани на концепцията в ядрото на урока и по естествен начин ангажират учениците, които се справят по-бързо, за да не скучаят, докато учителите имат възможността да обърнат внимание на затрудняващите се деца. Те постепенно преодоляват проблема си – добиват умение да решават задачата, да анализират, да свързват с други концепции и да проверяват решенията си. 

 • Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма "Граматика на фантазията"

 “Граматика на фантазията” е в основата на идеята на нашия комплекс и е, тъй да се каже, настолна. Опитваме се чрез игра да  провокираме интелектуалните  възможности на малките да развиват своите умения и фантазия, да творят.

 •  Всеки ден музикално обучение по метода "Шулверк", създаден от Карл Орф с ръководител  - Елка Станчева.

   КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?

 Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” - един от най-разпространените  начини за музикално-танцово възпитание и образование,  широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.

  „Шулверк” (в превод от немски език-училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.

  Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

 • Компютърно обучение- ние не използваме компютри, защото сме различни и залагаме на обучение чрез игра и практическо усвояване на придобитите знания. Обучение чрез компютър се провежда само според определените от МОН изисквания за съответния клас и нито час повече. Компютърно обучение за класовете І-ІV се реализира под формата на СИП или като допълнителна дейност. Задължително компютърно обучение въвеждаме от V клас.

• Системно овладяване на знанията в 5. и 6. клас, за изпитите в 7. клас

- Разширено изучаване на чужд език, математика и БЕЛ

 · Логопед, психолог и ресурсен учител

· Безплатни профилактични прегледи и медицинско обслужване  

• Малки групи, спокойна атмосфера, индивидуален подход, дисциплина

• Обучение по религия - 2 часа седмично

• Всекидневни спортни занимания -

 Плуване, стена за катерене, модерен балет, народни танци, йога, въздушна йога,фехтовка, тенис, колоездене, футбол

Учебен комплекс„Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. Ние преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват  не само в часа по физическо възпитание, а ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, баскетбол, тенис на маса, катерене.

• Школа по танци с ръководители от ансамбъл “Чинари”.

 Ансамбъл “Чинари” е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

•  Ателиета:

 “Забавна лаборатория” ( химия, физика и биология)

“Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)

“Керамика и пластика”, или как  да накараме глината да заговори

“Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление

“Леголандия”, или какъв е градът през детските очи

“Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен

“Етикет”, или как да се държим в обществото

“Млад огнеборец”, или малкият герой

“Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд

“Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

 

Два пъти в месеца провеждаме организирани мероприятия с децата извън училището.

 

Приемът се извършва след събеседване с родителите при наличие на свободни места.

 

Необходими документи за прием: молба, акт за раждане, медицински картон, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване /за класовете след първи/. 

 

На учениците от подготвителен и първи клас предоставяме възможност за следобеден сън.

 

Работим през ваканциите.

 

 Изтегли заявление за записване

 

Целогодишен прием при наличие на свободни места.

За повече информация:

Частно основно училище „Джани РоДари”

София 1574

ул.”Гео Милев” 158,

ВТУ „Т. Каблешков”– Корпус 6

тел./факс: 02/970 93 63

 

0896 769 230 

e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   

На вниманието Ви  

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


ВАЖНО!!!

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

 

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/