За Вас, Родители

За Вас, Родители!♦ Ежедневен контакт и писмен седмичен отчет
♦ Меню за предстоящата седмица всеки петък, по e-mail, както и предстоящи събития
♦ Система на отворените врати "Обучавайте се с нас"- семейни арт-терапии и консултации
♦ Осигурен транспорт - надежден, от ръка в ръка, и до дома!