Георги Тодоров – ръководител стопанска дейност

 
 
 

 

Меги Мешелева - заместник-директор по УД

1999 г. до 2007 г работи в 122 ОУ „Николай Лилиев“ като ст. счетоводител

2007 до 2016 е гл.счетоводител и зам.директор УД в 148 ОУ „Любомир Милетич“

01.09.2017 г. става член на екипа на ЧОУ „Джани Родари“  - зам.директор УД

Квалификация :

2009 - Работа в мултикултурна среда

2012 - Трудово правни въпроси

2013 - Практически въпроси по прилагане КТ относно изменение и прекратяване на трудови договори

2013 - Подаване на данни за единна банкова система

2013 - Отговорности и задължения на материално-отговорните лица /документация, инвентаризация, изписване на активи, складови разписки/

2013 - Работа с правно-информационна система

2013 - PR и реклама "Училището в търсене на партньори"

2014 - Актуални въпроси на трудовото законодателство; Контрол за спазване на трудовото законодателство

2014 - Разработване на проекти по програма ERASMUS+

2015 -  Разработване на проекти по програма ERASMUS+ - Модул К1

2015 - Актуални промени в КТ и социалното осигуряване „

2016 – Европейски практики по прилагане КТ и трудовоправните въпроси +

WORKSHOP

Одобрени и реализирани национални програми и проекти:   

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“ - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“; НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“; НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ“; НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”-Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“; Проект на Фондация „Димитър Бербатов“ – „Активни и здрави“ ; Проект „По-успешни , по-различни“ - съвместна разработка със СО – р-н Слатина; „Слънчева ваканция“ – проект на Столична община „; Участие и работа по проект „Сократ-Коменски“

 

 

 

 

Галя Ганчева - зам.-директор АСД

Средно образование – специалност „Електротехника и автоматика“ – ОТЕА  гр. София

Завършва магистратура в Технически университет София – машинен инженер.

Магистратура „Начална училищна педагогика“  - Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, факултет по начална и предучилищна педагогика.

Следдипломна квалификация „Математика“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по математика и информатика.

2009 г. – Психологическа къща „Емпатия“ – „Как да познаваме и разбираме себе си по – добре“; „Как да разбираме другите“; „Синергията – характерна за  високоефективните хора“.

2010 г. – „Мениджмънт и изграждане на успешни екипи“.

2012 г. – НБУ – „Управление на качеството в българското образование“ – обучение за директори.

2013 г. – Церн, Женева – „Обучението по физика в съвременно измерение“ – курс за учители по физика и математика.

         Ролята ми като учител е да ръководя подготовката на учениците по математика – наука, която силно развива логическото мислене. Радвам се, че съм част от екип от висококвалифицирани  специалисти, които инвестират времето и усилията, необходими на всеки  ученик, за да усвои знанията и уменията и да продължи своя път.

          С 18 години професионален опит в сферата на образованието и  10 години опит в частния бизнес, натрупаните знания ми помагат не просто в ежедневната работа с учениците, но и в реализиране на иновативни идеи, адаптирани към нуждите на нашите деца в съвременния глобален свят.

 
 
 
 
  

  

Стела Димитрова  - психолог

 

Висше образование - Магистър  психолог по клинична и консултативна психология - СУ "Св. Климент Охридски"

Фасилитатор в системни констелации - акредитирано обучение от Deutschen Gesellschaft fur Ystemaufstell

Медиатор фамилни конференции; „Институт по социални дейности и практики”; Комплексни грижи в общността за деца и подрастващи; Психосоциална рехабилитация и интеграция на наркозависими; Психология на кризисните периоди в развитието личността на учениците; Краткосрочна терапия; Когнитивна терапия; Психометрия; Фамилна терапия.

„Да успеем да прозрем смисъла на трудностите, които преживяваме, и да приемем с благодарност и любов в сърцето си поредния житейски урок, е процесът с лечебна сила, случващ се в кабинета за психологическо консултиране.“

 


 

 

Благородна Христова - логопед и ресурсен учител

През 2009г. завършва Психология ,а през 2015г. записва Специална Педагогика в

 Софийски Университет „ Св.Климент Охридски“.

През 2010г. се присъединява към сдружение“Екотворци ", където работи като Възпитател в лятна занималня с творечески работилници  за деца от първи до пети клас.

2016г. Провежда  Уъркшоп  на международната конференция за „Достъп до изкуството за незрящи“.Води  работилница с   адаптирани дейности за деца със СОП.

31.03.2017.Взима участие в Национално научен –практически форум  за рехабилитация  на деца с увреден слух  „Ти Чуваш“.

Завършва  класа на доц.д-р Данка Щерева за „Говорна техника и комуникативно –тренингови модели“

2017 г.Организира лятна занималня съвместно с образователен център „Тара-Актив“,в която се адаптират  методи за сричкуване ,ясна дикция и артикулация.

„Вярвам ,че чрез изкуството можем да постигнем по-добри резултати при работата си с деца със специални потребности ,защото то дава свобода на  децата  да изразят вътрешният  си свят и личностни потребнисти  .В творческият процес  непрекъснато си взаимодействат творението и изразяването .“

 

 


 

 

Деси Теофилова – медицинска сестра

 

"Да работиш с деца не е просто професия - това е призвание. За мен е удоволствие да виждам как всеки ден пред очите ми израстват Вашите деца. Техните усмивки за мен са като медали. Да бъда медицинска сестра и да обгрижвам Слънцата ви е една голяма отговорност, която аз поемам с усмивка и удовлетворение!"

 


   

 

Василена Цветкова- учител в начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Предучилищна и начална педагогика; Българска филология; Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

"Обичам децата и работата с тях. В ЧОУ „Джани РоДари” ме привлече грижата и любовта, с която са обградени децата. Тук всяка стъпка е насочена към тяхното успешно развитие и щастливо детство. В образователния процес е включена йога, а в обучението по математика се използва нов метод на преподаване – Jump Math.Аз мисля, че детето е Вселена, която трябва да бъде открита."

 
 

 

 

Иванета Крумова- учител в  начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност – Начална училищна педагогика

"Когато си представям идеалния учител, не правя разлика дали е мъж или жена, млад или възрастен, красив или не толкова. За мен учителят е този, който просвещава децата и изгражда характера им."

 

 

 

Петя Тодорова Василева – учител в начален етап

 

Средно образование – ИТ „Васил Априлов” гр. Червен бряг

Висше образование – СУ „Климент Охридски” – магистър, „Българска филология” с втора специалност – „Учител по български език и литература”

ТУ – София, „Свободен факултет” – бакалавър,  „Журналистика”

Великотърновски университет – магистър, „Счетоводство и контрол”

"Работата с деца е истинско предизвикателство. От тях ние се учим и намираме себе си. Те са непресъхнал извор на житейска мъдрост. За мен тази професия е призвание и истинско удоволствие. Радвам се, че работя в творческа обстановка и великолепна работна среда."

 


 

 

Ива Колева - учител в начален етап

 Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност -  Предучилищна и начална педагогика

"Далеч не смятам, че курсът по методика в университета е достатъчен, за да направи от един човек идеален учител. Пък и това не е етикет, който бихме могли да си лепнем сами. Колко сме добри в работата си, решават само учениците. Аз съм млад и амбициозен човек, който иска да се развие професионално и приема професията учител като призвание. Старая непрекъснато да вкарвам нови,иновативни педагогически практики в работата си с децата. Умея да постигам целите си и се стремя към непрекъснато усъвършенстване в любимата професия."

 


 

 

Волга Нейкова – учител в начален етап

Волга Нейкова е завършила Институт за детски учители гр. Враца, със степен бакалавър и магистратура Начална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. Кариерата си започва като детска учителка – 3г., а останалия  трудов стаж е като начален учител, от които 32г. В 1 СУ „Пенчо Славейков“ – София. Носител  на наградата „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна и професионална трудова дейност в системата на народната просвета.

„Учителството не е професия, а призвание! За да бъдеш учител, първо ррябва да си човек. Да можеш да прощаваш чуждите грешки и  да признаваш своите.„

 


 

 

Елица Ваклева - учител по математика

Средно образование -  Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”;

Висше образование -  СУ „Св. Климент Охридски”:

-          бакалавър по „Приложна математика”;

-           магистър по „Технологии за обучение по математика и информатика”.

 


 

 

Виолина Великова – учител по БЕЛ

 Приемам учителската професия като призвание , но и като добре обмислен личен избор. Вярвам, че само когато обичаш децата и професията си, можеш да се чувстваш пълноценен човек. Стремя се да бъда от най-успешните учители по български език и литература, които не само преподават невероятно, но и обичат учениците си и те казват за тях, че ги обичат.

Предстои ми защита на магистърска теза в  катедрата по български език и литература, специалност „Лингвистика – езикова система и речеви практики“ към в СУ „Св. Климент Охридски“ , където съм завършила и българската си филология. Имам много добри  организационни умения и лидерски качества, за придобиването на които е спомогнало, както обучението ми в мениджърска специалност, така и дългогодишният опит на позиция, в която се изисква непрекъсната работа с хора.

Вярвам, че човек се учи цял живот, но това не оправдава пропуските в детството му, ако се стремиш да вървиш към висоти, постави най-здравите основи!

 


 
  

 

Теодора Велкова – учител по английски език

Средно образование: 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – ФКНФ, магистър по английска филология, специалност „Език и култура”; ФНПП, магистър по начална училищна педагогика;БАН – ИИОЗ, доктор по философия, специалност „Философия на науката”; ФФ, магистър по философия, модул „Философия на науката”.

Квалификационни степени:

СУ „Св. Климент Охридски” – ФНПП, детски учител; ФНПП, Ранно чуждоезиково обучение, учител по английски език; ФФ,  учител по Философски цикъл.

"Изучаването на чужд език развива логическото  мислене у децата, както и тяхната обща култура. Всеки език, различен от матерния, разкрива нова култура, нов начин на мислене, формира нови светогледи.  Когато детето започне от най-ранна възраст да изучава чужд език, то развива своите познавателни способности, интелекта си, запознава се с още един свят – нов и предизвикателен. Отговорността, която учителят поема още в първия момент от встъпването му в класната стая, както и безапелационната осъзнатост за значимостта на развитието на всяко едно дете - това е мотивацията на педагога да открие адекватните методи, с които да реализира стремежите си под мотото „Към децата и винаги с грижа за децата!”.

 


 

Кристина Николова - учител по английски език

Средно образование: 138 СОУ " Васил Златарски".

Висше образование: бакалавър Английска филология - Югозападен университет " Неофит Рилски"

"Да бъда учител по английски език бе моя мечта  - още от ученическите ми години, а после и като студентка в университета.  Като човек избрал тази професия , се стремя да бъда не само учител в традиционния смисъл на понятието, а и поддръжник, вдъхновител, мотиватор. Успехите  на учениците са успехи и на учителя, постиженията им – негова безценна награда. Да бъдеш добър преподавател значи да обичаш заниманията си, да използваш атрактивни методи, поставящи децата в активна позиция и мотивиращи ги в процеса на обучение. Учителят провокира  децата да задават въпроси и оттам да бъдат насочвани сами търсят отговорите им.  Учи ги да се съмняват, да откриват своите истини, да формират собствени светогледи. Учи ги да бъдат и да се чувстват пълноценни личности."

 
 
 

 

Гергана  Евлогиева – учител по немски език

Висше образование:

- магистър специалност “Предучилищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“

- бакалавър специалност “Социология“ в СУ“Св. Климент Охридски“

- бакалавър специалност “Немска филология в СУ“Св. Климент Охридски“

Професионален опит като детски учител по немски език в немска езикова детска градина. Професионален опит като начален учител с немски език.

„Децата са искрени и честни,по детински-наивни, хитри и палави,но това е, което ги прави истински. Благословен е онзи,които съумее да прозре това и да се поучи от тях.

За мен възможността да работя с деца е истинско щастие,но и една добре осъзната отговорност. Една мисия, където нямаш право да не изградиш от едно чисто и искрено същество, различно нещо от истински „ЧОВЕК“.

 


 

 

Лаура Казарян  - учител по руски език

 

Ереванское русское педагогическое училище им.Н.Островского.

 Специальность: "Преподаватель в начальных классах общеобразовательной школы".

Присвоена квалификация:  учителя начальных классов.

Ереванский госпединститут русск.и ин. яз. им. В.Я Брюсова .

 Специальность: "Русский язык и литература и педагогика"

Присвоена квалификация: учителя русск. языка и литературы  .

 
 
 

 

Константинос Маркетакис – Учител по гръцки език

Висше образование –  СУ „Св. Климент Охридски” – Логопедия; Специална педагогика- магистър

Грък по националност.   

Водил курсове по гръцки език към езикови школи; работил на свободна практика с деца в предучилищна и училищна възраст със специфични обучителни трудности.

 Комуникативна личност,много добре работи в екип, постига много добри резултати при работа с деца.

 
 
 
 

 

Николета Байкушева – учител по китайски език

Средно образование: ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив

Бакалавър: Специалност Китаистика в СУ „Св. Климент Охридски“ с допълнителен модул „Педагогика“, едногодишна специализация в Пегагогическия университет в Нандзин, Китай. 

Преподавала английски език на деца в ранна детска възраст в Китай и  била на стаж в 18-то СОУ "Уилям Гладстоун".

„Ученето без влагането на ясна мисъл е загуба на усилия; мисленето без учене е опасно.“

 

 
 

 

Цветелина Костова

Учител италиански език

 

Магистратура по български език и литература

Магистратура с квалификация „Преводач-редактор“ с италиански език

Публикации : „Литературен вестник“, студентски сборник „Искам 6-ца“, списание „Езиков свят“

Завършен квалификационен курс „Творческо писане“, направление Поезия в Творческа Академия „Валери Петров“

 

 
 
 


 

 

Галя Петрова – учител  по Човек и природа

Висше образование: магистър “Еколог” и „Учител” - БФ, СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по „Генетика”Специализации в чужбина: Кралска ботаническа градина на гр. Единбург, Шотландия – 2013 г.;Университет на гр. Лисабон, Португалия – 2014 г.;Институт по Биология, Университет на гр. Бялисток, Полша – 2015 г.

Д-р Петрова заема академична длъжност в БАН. Присъединява се към екипа на ЧОУ „Джани Родари” от учебната 2017/2018 г. Била е консултант на българския отбор от ученици (възрастова категория 12-16 г.), заел трето място в отборното класиране в Първия международен турнир на младите естествоизпитатели - 2013 г. Участник в редица национални и международни научни конгреси. Съавтор на научни публикации в престижни международни списания. Член на Съюза на учените в България. Получава първа награда в категория „Наука и технологично развитие“ в конкурса „Най-изявените млади личности на България 2016”, организиран от българския филиал на международната младежка организация Junior Chamber International.

 


 

 

 Борис Русев – Учител по история

Висше образование - СУ„Св.Климент Охридски” – История

Професионален опит - 17 години

През годините  се е доказал като сериозен професионалист, който държи именно на професионалното отношение и на необходимостта от постигане на максимални резултати. Разбира се държи много и на текущата подготовка, която е сериозен индикатор, за това дали подрастващите са на прав път в обучението. С гордост споделя, че през годините  неговите ученици се явяват масово на Олимпиадите по История, които са един своеобразен тест за това доколко са усвоили знанията и дали имат компетенциите да се справят с пресъздаването на исторически текст. Резултатите им са впечатляващи, защото във всяка една от последните пет години, негови ученици класирали се за Областен кръг са винаги двуцифрено число. В последните години е поканен от СУ „Св.Климент Охридски” да бъда базов учител.                      

"Надявам се и сега в новата ми битност на учител в ЧОУ „Джани Родари” да помогна за постигането на още по-добри резултати, които ще са плод на взаимните ни амбициозни усилия – на Ръководството, Учителската колегия и учениците."

 


 

 

Велина Тонева – учител по религия

Висше образование - СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност - Бакалавър по Теология, учител по религия; Модул „Общество и култура на арабския свят“; Магистър по Теология – Вяра и живот.

2016 г. - Предучилищна педагогика.

Мотото ми е „Вярата в Бога е силата на човешката душа“. Искам да влюбя децата в Православието и да ги науча да имат не страх Божий, а любов към Него. Защото със страх се възпитават роби, а с любов достойни и щастливи, обичащи и благодарни млади хора, който да изтрият срама и да запълнят пропуските в душите на цяло едно поколение причинени от десетилетията атеистичен режим. Ако бяхме малко по въцърквовени и спазвахме заветите на нашия Бог нямаше да са пълни трудово възпитателните интернати, затворите, сираческите домове и комуните. Промяната трябва да дойде от нас – семейството, учителите и Църквата. Ще науча децата да имат толерантност към хора от други вероизповедания, етнос и социална среда; да обичат и пазят природата, телата и душите си чисти.

 


 

 

Соня Иванова-Учител по музика

Средно образование:НУМТИ”Добрин Петков”гр.ПловдивВисше образование:СУ”Климент Охридски”Бакалавър-„Музикална педагогика”.Магистър ПУ”Паисий Хилендарски” –„Обучение по музика в ДГ и СОУ”

Една година съм преподавала музика  в ПХГ”Св.Св.Кирил и Методий”гр.Пловдив  на ученици от 8 и 9 клас.

Аз вярвам, че децата са нашето бъдеще. Всичко което се изисква от нас, е достойно  да ги възпитаме и да им позволим да вървят по своя уникален  път. И разбира се, да им покажем цялата красота, която те, притежават вътре в себе си.

 

  


 

 

 

Станислав Славов - учител по музика

 

Станислав Славов, младши учител по музика с малко опит, но много нови и вълнуващи идеи. Часовете ми по музика са както време за придобиване на нови знания, така и време за забавление. Комбинирам игри, музикални задачи, нотни пъзели и логически гатанки. Занимавам се от известно време с психоакустика, разработвайки система за “Музилюминация”, развиваща комуникацията, въображението и речта на детето чрез звуци и музика със специална честота.

 

                                               “Музиката е свят, светът е музика…”

 

 


 

 

Елка Станчева - учител по пиано и солфеж

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Музикална педагогика; Музиколог в системата на Концертна дирекция, учител по музика и пиано в I СОУ „Пенчо Славейков”

"Винаги съм се вълнувала и обичала контактите си с най-малките. Да докоснеш детската душа до прекрасния свят на музиката, да събудиш сетивата и емоцията е сложен, но истински вълшебен творчески процес!С новата учебна програма за разширено изучаване на музика /5 часа седмично, включително и в яслена група/, с чудесната база, интелигентните и емоционални деца и благодарение на пълната подкрепа на педагогическата колегия аз имам перфектната възможност да реализирам професионално всичките си мечти! Вярвам, че ще успея!"

 


 

 

Димитър Кънчев Николов – учител по физическо възпитание и спорт, фехтовка и катерене

 

Завършил НСА – специалност треньор по фехтовка и учител по ФВС.

Състезател по фехтовка от 1977 г. Държавен шампион за първи път през 1982 г. и за последен път през 2012 г. Като треньор /от 2000 г./ е подготвил многократни републикански шампиони на рапира и шпага;
- 7-мо място на Европейско първенство за младежи до 20 г. в Познан /Полша/ - 2006 г.;
- Балкански шампиони – 2008 г. – индивидуално и отборно;
- 2012 – 2013 г. – треньор в Турция
- 2013 – 2014 г. – учител в 107 ОУ
- 2014 г. – учител в 31 СУЧЕМ 

 


 

 

Евгени Ваневтреньор по футбол

Магистратура - Спортно-събитиен мениджмънт

Университет „Жозеф Фурие” Гренобъл 1 (Франция)

Бакалавър - Треньорство с профилиране футбол

Университет Нант (Франция

Френски (ниво C2) и Английски (ниво B2)

Треньор по футбол в СКФФБ Академик

 Анализатор за френската Лига 1

Помощник-треньор в  ФК Версу (Франция)

Работа с детско-юношеските отбори от школата в посока подобрение на тяхното

кондиционно състояние и физическа издръжливост.

 


 

 

Ваньо Найденов – треньор по тенис на корт

Ученик по тенис на корт на единствения професор по тенис в РБългария – проф.д-р Ангел Пенчев от НСА Васил Левски;

-2005-2007: зам.министър на спорта;

-2007-2010: председател на Обединен спортен клуб Академик – София

- 2008 -2016: председател на УС на СКФФБ Академик- София и Крикет клуб Академик – София.

Организационен опит в провеждането на детско-юношески турнири по различни видове спорт във Франция, Италия, Швейцария;

Треньор по тенис на корт на над 200 деца и юноши

 


     

Мария Шипочка -  учител по йога

Висше образование - СУ ,,Климент Охридски“; НБУ; Актьорско майсторство и техника на джаз танца; Теология; ,,Философия и култура на Изтока“

"Живяла съм в Индия и срещата ми с изкуството на йога е още от най-ранните ми детски години. Завършила съм обучението за детски йога инструктори към Българската федерация по йога.Работила съм в Драматично-куклен театър ,,Васил Друмев“.Там преподавах и в школата за деца. Преподавам йога от десет години. В момента активно работя като детски йога инструктор, учител по театър и преподавам английски език. Работата с деца ме зарежда и прави щастлива."

 

 

Станислава Попова – учител по Въздушна йога за деца

Духовните и философски теми винаги са обитавали съзнанието ми още от ранна възраст, а въпросите относно смисъла на живота, необозримото, необятната вселена, ми дадоха посока, която ме отведе до пътя на йога. Така, през 2005 г. започнах да посещавам йога занимания. Тази среща изцяло обърна представите ми за живота и за цялостното себеусещане. Разкри се един нов път пред мен, светът започна да изглежда по различен начин. В последствие, посещенията в йога часовете се превърнаха в задълбочено изследване на духовните въпроси, дълбока личностна трансформация и разгръщане на потенциала на неподозирани възможности.
През 2007 г. пътувах до Индия, до центъра по Сатянанда йога в Рикия, докосвайки се до сърцето на йога. Това духовно пътуване допринесе за по-задълбоченото ми свързване с йога учението, превръщайки го в начин на живот. Така, през 2012 г. започнах да преподавам интегрална йога по системата на Свами Сатянанда, която съчетава физически практики, дихателни практики и релаксация.
С въздушна йога се занимавам от началото на 2013 г., благодарение на моя приятел, учител и колега - Людмил Дренски (създател на първата зала и практика по въздушна йога в София), който ме вдъхнови и ми показа как се лети и как се сбъдват мечти при срещата на сродни души. В последствие започнах да водя групи по въздушна йога и дадох порив на още една частица от себе си, която винаги ме следва ходейки по земята, а именно детето в мен, спонтанната радост и желанието да се забавлявам. Така, следвайки вътрешния си стремеж, започнах да преподавам и въздушна йога за деца, а часовете, съвсем логично се превърнаха в най-забавната игра!
В преподаването по въздушна йога, несъмнено ми помага и опитът, който съм натрупала в детството, тренирайки спортна гимнастика, а също и постоянното практикуване на йога през последните 10 години. В този период съм посещавала редица йога семинари, лекции и курсове.

Дипломиран йога инструктор съм към НСА "Васил Левски" с квалификация за професионално преподаване по йога, както и сертифициран преподавател по йога за деца към Българска Федерация по Йога.

Вярвам, че с предаването на знанията и енергията си, помагам на практикуващите да развиват духовни качества, да откриват силата и любовта в себе си, да бъдат по-смели, по-здрави и много по-усмихнати.

 


 

 

Станислав Стойков - учител по народни танци

 

 Самият той е танцьор в ансамбъл “Чинари”. Ансамбълът е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

   


   

                     

 Благой Атанасов - учител по шахмат

  Благой Атанасов е роден на 04.05.1980 г., в град София. Основното си и средно образование завършва в руската гимназия в София „А.С. Пушкин”, икономически профил. Дипломира се през 1998-ма година. През същата година е приет в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, завършва през 2003-та година с Бакалавърска степен. През 2010-та година записва специализация следдипломна квалификация в Националната спортна академия като Треньор по шах, какъвто работи от 2008-ма година, към Шахматен клуб ЦСКА. Завършва образованието си през 2012-та година.Като треньор, най-големите си успехи постига с малките състезатели на ЦСКА, Матей Петков и Стефан Райков, които заемат челни позиции на Европейското и Световното първенство по шах до 8 години.

 


      

    

Панайотис Евангелу - учител по китара, специализиран музикален терапевт

Бакалавър - Нов Български Университет
Специалност Музикално изкуство / Поп - джаз Китара

Магистър - Национална Музикална Академия „проф. Панчо Владигеров“
Специалност Музикотерапия

  "Музиката трябва да бъде използвана полезно не само заради една, а заради няколко цели: възпитанието, пречистването и интелектуалното развлечение."

 


 

 

Наргис Бояджиева

учител изобразително из-во и керамика

 

Работила в ЧОУ Др. Мария Монтесори“, запозната с методиката – Монтесори, участие в обучения по отчитане и управление на проекти, финансирани от ЕС, участие на „Фестивал на съвременната керамика 2017“ – СБХ

 

 


 

                     

Стефка Сотирова - учител по плуване

 

Родена в град София. Средното си образование завършва в 47 ССУ през 1982г. Висшето си образование завършва през 1988г. в НСА “Васил Левски” със специалности – треньор по плуване и учител по физическо възпитание.От 1988г. до 2000г. работи като треньор по плуване в УСШ „Искър”. От 2000г. работи в СК „Левски” на плувен комплекс Спартак.

Майстор  на спорта по плуване и многократна шампионка в различни дисциплини – 8-мо място в борбата за световната купа по спортно плуване; шампионка и медалистка от различни международни турнири; дългогодишна национална състезателка, представлявала България на Световни, Европейски и Балкански първенства. Много от неините състезатели са достигнали национални гарнитури и достойно представят България в международни състезания. Последните 5-6 години работи предимно с деца от детски градини и начален курс в училищата, тъй като тази работа й доставя удоволствие и удовлетворение.

  


 

Татяна Милева - готвач

 

Образование - Търговско финансова гимназия; ТОХ София

Професионален опит – 20 г.

Аз съм госпожа Татяна 

и съм винаги засмяна,

Учих скучна  икономика,

а работя гастрономика.

За децата мили, Ваши

бъркам ароматни каши!

Учебен комплекс „Джани РоДари”  - готвач

 


 


Екипът на Учебен комплекс „Джани РоДари” е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца.  Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в  различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.

 


 

 

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/