„Център за консултиране, подкрепа и обучение на деца със специални образователни потребности”,

  създаден с лиценз от ДАЗД и активно подкрепян от Ресурсен център – София област. В центъра се приемат за консултация и обучение деца със специфични потребности като хиперкинетичен синдром с дефицит на вниманието, дислексия, дисграфия, дискалкулия, билингвизъм, специфични нарушения в развитието на езика и говора, ринолалия, говорна апраксия, зрителни, слухови, сензорни смущения, нарушения в аустичния спектър, генетични и неврологични синдроми. Центърът работи по собствена изградена програма „Училище за родители”, включваща консултиране, обучение и активно включване на родителите в терапиите и процеса на интегриране на децата със СОП. В центъра са заимствани, разработени и внедрени най-добрите съвременни програми и терапии за специфично обучение от световния опит: терапия, базирана на техниката на психомоторното възприятие, приказкотерапия, куклотерапия, пясъчна терапия и други, провеждани от специалисти логопеди, психолози и специални педагози.     

 

 

 

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/