Уважаеми родители,

 

За Българската Коледа се събраха следните средства:

72 деца от ЧОУ и ЧЦДГ и ясла „Джани РоДари“ дадоха по 15лв за наем на зала за коледното тържество ( 72 x 15 = 1080лв). От събраната сума бяха дадени 500лв за наем на залата. Остатъка от сумата е 580лв

Сумата събрана от Базара и констатирана с протокол е 471лв и 40ст.

 

 

 

 

 

 

Сумата от 580лв + 471лв и 40ст = 1051лв и 40ст е внесена по сметката на Българската Коледа, за което прилагаме следните документи:

 

 

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/