Българската Асоциация на Частните училища организира национален форум на тема: " Традиции, иновации и предизвикателства", който се проведе на 10.11.2017г. в сградата на Френския институт. На специална церемония бяха връчени сертификати на училищата и детските градини членове на БАЧУ. С грамотибяха отличени учители дали своя активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование. Да поздравим с отличието Калина Иванова - заместник-директор на ЧДГ "Джани РоДари" и Василена Цветкова - класен ръководител на първи клас. 

 

   
   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/