1536430_10202755017456103_40953138_n.jpg
 
На 27.11.2013г. от 14 часа в ЧОУ „Джани РоДари” се проведе среща на БАЧУ. Гости бяха всички ЧДГ, които членуват в БАЧУ. Срещата бе уважена от проф. Елена Русинова, дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, която изнесе лекция на тема: „Играта като механизъм за творческо и социално учене”. С тази лекция професор Русинова ни напомни, че играта е неразделна част от детството и именно чрез нея детето учи и опознава света.
 
   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/