11 март 2015 г. от 8,30 ч. до 12,25 ч.

В Деня на Отворени врати всички желаещи ще могат да се запознаят в детайли с нашето учебно заведение, ще имат възможност да усетят ритъма на нашия ден, ще присъстват и участват в реални учебни ситуации и часове. Целта на откритите занятия е да се демонстрират пред Вас иновативните методи за практическо обучение и учене чрез правене, които използваме в ЧОУ „Джани РоДари”.

 

На 11 март 2015 г. ще имате уникалната възможност:

- да се срещнете и беседвате с преподавателите от нашето училище, както и с ръководството, медицинската сестра на училището;

- да откриете нашата материална база, класни стаи, медицински кабинет, библиотека, специализирани кабинети – лаборатории, компютърна зала;

- да разберете условията за прием, начина и срокове за записване;

- да получите информация за училищния транспорт, различните извънкласни занимания.

 

Уважаеми родители, заповядайте и споделете с нас този ден.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/