Предприемачеството е процес на откриване, развиване и осъществяване на идеи. Идеята може да бъде изобретение, нова възможност, просто по-добър начин да се прави нещо.

 

Обучението по предприемачество означава развиване на компетентности. Формира се отношение към света. Това е процес, който е свързан с възпитанието и с овладяване на различни знания и умения.

 

Децата се научват да работят в екип, да подбират информацията, да анализират ситуацията, да развиват лидерски умения. Основната методология е учене чрез практика. Дават се конкретни задачи, които са съобразени със съответната възраст, и децата ги решават. Те избират, създават, правят опити, виждат конкретните резултати. Има действие в процеса, има опит. И още нещо, което е много важно - децата разбират, че всеки един от нас израства чрез грешки.

 

Грешките се допускат в процеса на учене. Учениците разбират,че трябва да проявяват по-голяма изобретателност, да поемат рискове и отговорности.

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/