За учебната 2015/2016 година училището обявява прием на ученици в първи клас в паралелка с разширено изучаване на музика.

 

По желание се осигурява  индивидуално обучение по музикален инструмент - пиано.

 

ПРИЕМ
През новата учебна 2015-2016 година ЧОУ „Джани РоДари” разкрива паралелка в I клас с разширено изучаване на музика.

Обучението по музика включва:
- 2 часа музика /задължителна подготовка по учебен план/;
- 2 часа музика /1 час – музика и 1 час – солфеж, задължително избираема подготовка/

Допълнителна дейност /по желание на родителя/ - Обучение по пиано

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/