На  24 април 2014 г. от 9,00 ч. до 16,30 ч.

в ЧОУ „Джани РоДари” 

ще се проведе тест за училищна готовност

на бъдещите първокласници

и консултации с психолог и педагог

 

На училищната готовност  или  зрялост  се  гледа  комплексно т.е. от медицинска, психологическа, педагогическа и социална гледна точка.

Тя   отразява  функционалната   годност  на   детето  да  се  включва     активно в учебната  работа,  да  възприема психоемоционални        натоварвания, да отговаря адекватно на изискванията на новата за него дейност, без да се стига до отклонения в развитието, поведението и здравето му. Готовността за училищна дейност можем да определим, като овладяване от страна на детето на умения, знания, способности, мотивация и други поведенчески характеристики, позволяващи оптимално ниво на усвояване на учебната програма.

Съвременното  разбиране  и подход към проблема  “училищна зрялост”  е да сеизвършва предварителна диагностика на всяко дете за:

 

      начални езикови умения;

      начални математически умения;

      зрително-моторна интеграция;

      кодиране (попълване на фигурки).

 

 

Желащите могат да се записват на телефон 0896 769 230 и  0896 769 234.

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/