Обучението в частно основно училище

„Джани РоДари”

се осъществява въз основа на следните няколко принципа:

 

- Провокиране на жив интерес и изграждане на положителна мотивация към учебната дейност от първия ден в училище, формиране на умения за самостоятелно учене и развитие на социално поведение у учениците.

- Въвеждане и утвърждаване на дейностния модел на обучение и усвояване на знания и умения.

- Нашите ученици ще работят на принципа на кабинетната система. За целта обособихме и оборудвахме кабинет за чуждоезиково обучение, специализирана лаборатория по биология и химия, кабинет по физика и астрономия, музикално-театрален салон на изкуствата, компютърен кабинет с контролиран достъп до Интернет.


- Разнообразни форми на самоподготовка, включително провеждането й в нетрадиционна обстановка.

-Часовете по физическа култура, времето за отдих и заниманията в Клубовете по интереси учениците ни ще провеждат в собствен модерен физкултурен салон, със стена за катерене, / с отделни съблекални и душове за момичета и момчета /, в уникални кътове-игротеки, в салона на изкуствата, компютърния кабинет или на външните игрища и площадки.


- Възможност за откриване и развитие на интересите и заложбите на ученика при зачитане на индивидуалността му.


- Ранночуждоезиково обучение /английски език като задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка още от 1-ви клас, втори чужд език като свободноизбираема в 1-ви клас/, компютърна грамотност и изграждане на умения посредством иновативни и интерактивни методи на преподаване и усвояване.

- Постепенно изграждане на широка общообразователна подготовка за продължаване на обучението в следващата образователна степен.

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/