ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС:
/от 4 -7 годишни/

Постигане на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас - начало на активна учебна дейност.
Български език: Обогатяване на активния речник на децата, правилно звукообразуване, формиране на граматически правилна и свързана реч. Начално ограмотяване.
Математика: Осмисляне основните математически операции -класификация, измерване, формиране на количествени представи за понятието "число", запознаване със знаците.

Задължително изучаване на английски език от подготвителен клас.
Ориентиране в социалния свят и природата - природна и обществена среда. Запознаване със закономерностите на развитието на растителния и животински свят и грижите за опазването им. Взаимоотношенията между хората, общуване и култура на поведение. Празници, традиции, обичаи.


НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
/1 - 4 КЛАС/

Учениците се обучават целодневно по одобрени от МОН програми. Обучението по английски език, математика, музика, рисуване, околен свят, човек и природа,човек и общество, физическо възпитание са изцяло съобразени с индивидуалните характеристики на децата.
Компютри - компютърни симулации и мултимедийно онагледяване на общообразователните предмети - 1 час седмично.
Музика и танцово изкуство - 4 часа седмично /пеене,солфеж, пиано, ритмика/.
Изобразително изкуство : 1 и 2 клас - по 2 часа изобразително изкуство и 1 час - приложно изкуство.
За 3 и 4 класове - 2 часа изобразително изкуство и 2 часа приложно изкуство.


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ:
/5 -7 клас/

Насочване на децата, според показаните интереси, към придобиване на задълбочени знания в конкретни научни области, което помага за формиране на собствен научен мироглед, на умствена и естетическа и нравствена култура. Силна езикова подготовка. Задължително изучаване на втори чужд език и факултативно изучаване на трети чужд език.

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/