Частно основно училище „Джани РоДари” притежава лиценз- Заповед № РД 14-32/05.05.2011 г., с която Министърът на образованието, младежта и науката на Р България дава официално разрешение за откриване на Частно основно училище „Джани РоДари” !

Съгласно дадените ни правомощия, училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърдения учебен план за основната степен на образование, както и да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено основно образование.

Въз основа на своя лиценз ние издаваме следните напълно легитимни и законни документи:

• Удостоверение за завършен подготвителен клас

• Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

• Свидетелство за завършено основно образование

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/