Частно основно училище „Джани РоДари”  има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от детската градина и ясла до VІІІ клас. Училището успешно съчетава българските образователни традиции с европейските стандарти в образованието.

При Нас:

• Учебният процес дава задълбочени знания във всички научни области.
• Чуждоезиковата подготовка осигурява придобиване на комуникативни и писмени умения на много високо ниво.
• Непрекъснатите занимания в областта на изкуствата формират естетическа култура и ценностна система.
• Ние разглеждаме спорта като неразделна част от естественото развитие и израстване на децата.

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/