Частно основно училище „Джани РоДари” е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението се осъществява:

1.Усвояване на задължителния общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН.
2. Надграждане над необходимия минимум знания.
3. Съобразяване с интересите на учениците и развиване на индивидуалните им способности.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:

- конкурентно обучение;
- високи критерии при контрол и оценка;
- разнообразни техники и методи на преподаване;
- тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
- задължително усвояване на учебния минимум;
- директорски тестове в края на срока и годината;
- индивидуална работа с изявени ученици;
- индивидуална и екипна работа по учебни проекти ;
- използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/