Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

Частно основно училище "Джани РоДари" работи по редица проекти. Ние се стремим ежедневно да повишаваме нивото на образованост на нашите деца, както и да развиваме спортна култура.

 

Ние работим по следните проекти:

 ⇒ "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитrе на човешките ресурси"

 ⇒  "World Playground"

 ⇒ Световна детска площадка - провеждане на езикови обучителни занятия под формата на забавни, атрактивни и поучителни игри и задачи.

 ⇒ Проект за безплатно обучение по тенис на маса.

 ⇒ Музикотерапия

 ⇒ Проект за изграждане на площадка по безопасност на движението по европейски стандарт.