Частно основно училище „Джани РоДари” работи по редица проекти.

Ние се стремим ежедневно да повишаваме нивото на образованост на нашите деца, както и да развиваме спортна култура.

     Ние работим по следните проекти:

1. "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитrе на човешките ресурси"

2. "World Playground"

Световна детска площадка - провеждане на езикови обучителни занятия под формата на забавни, атрактивни и поучителни игри и задачи.

3. Проект за безплатно обучение по тенис на маса.

 

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
Частно иновативно училище"Джани Родари"
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/