studentski praktiki

     През м. декември 2013 г. студенти - обучени и тренирани музикотерапевти, започнаха да работят с деца от „Джани РоДари”  с терапевтично използване на музиката и музикалните елементи – звук, ритъм, мелодия, хармония и др. Всяка сесия по музикотерапия се провежда за постигане на терапевтични цели, свързани със различни сектори - психичен, телесен, емоционален, интелектуален, социален, както и сектора на знанието и подобряването качеството на живот.

Използват се достъпни музикални инструменти, чрез които терапевтираният ученик може лесно да произвежда звукове, ритми и мелодии, използвайки инструментите като средство за изразяване.

Музикотерапията няма за цел художествения ефект, забавлението или музикалното образование, а подпомагане и подобряване качеството на образование.

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/