Група на бъдещите  лингвисти
 


    

 

          Нека не изпускаме златните години, в които подрастващите имат възможност да изявят своите скрити заложби! В обособената група със специализирано чуждоезиково обучение, под формата на игри и разнообразни забавления децата неусетно ще натрупат богат речников запас на език, който сами ще предпочетат. Докато пеят и рецитират, докато оцветяват и апликират, повтаряйки с нужното произношение отделни думички и цели изрази, в края на годината децата ще могат свободно да водят елементарни диалози на поне един чужд език. 

 

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/