“Ще стигнем до етап, в който йога ще стане част от личната култура и ще разберем значението й за поддържане и развитие на тялото, ума и духа. С много от познатите аномалии и проблеми можем да се справим чрез системата на йога. Това е действието на йога. Заради това трябва да има задълбочено обучение и практика по йога. Йога не е нищо друго освен процес на обучение, водещ до вътрешна дисциплина, вътрешна яснота и вътрешна сила. С придобиване на силата се проявяват всички качества, които считаме за добродетели. С появата на яснота идва знанието как да прилагаме тези качества на правилното място и в правилното време. С установяването на увереността вие сте способни да избягвате арогантността, негативното излъчване на егото и така се извисявате духовно. Познавайки физическите, духовни, етични, физиологични и психични потребности, йога е развила система от практики, които могат да отстранят много видове аномалии и нередности от нашия живот. Използвам думите “много видове”, а не “всички”, тъй като по-голямата част от човешката природа е все още неразкрита.”

Свами Ниранджан

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


 

КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/