Как идеите на Патанджали се побират в един детски клас?

Системата, която разработва Мишелин Флак (Свами Йогабхакти) за работа с деца чрез йога се основава на осемстепния път, който Патанджали оставя в своите сутри.
Тя базира работата си на първите шест стъпки: яма, нияма, асана, праняма, пратяхара и дхарана.
В превод от английския вариант за деца те са преименувани съответно:

нияма – живот заедно
яма – пролетно почистване
асана – върви изправен
пранаяма – дишай свободно
пратяхара – просто отпусни
дхарана – zoom in (приближи).
Тази скала използва в синтезиран и опростен вид основните идеи на понятията, за които Патанджали пише преди стотици хиляди години.
Яма, живот заедно,
цели да развие у децата способност за креативно общуване в тяхната социална среда. Тук са включени игри, които позволяват на всеки да изрази себе си, да участва пълноценно в груповата активност. Основните принципи, които се усвояват са: уважавам себе си, уважавам другите, умея да слушам, умея да споделям идеите си с другите, променям се, развивам се.


Нияма, пролетно почистване,
обръща внимание на идеята за опазване на околната среда, и използва техники за поддържане на вътрешна чистота, което означава, да се освободим от напрежението физическо и ментално. Една от формите на такова вътрешно почистване е смеха. Многобройни изследвания потвърждават, благоприятното въздействие на смеха. Счита се че смеха благопритства защитните функции на имуната система, стимулира кръвообращението и дишането, води до релаксиране на мускулите, повишава креативността, освобождава напрежениео, раздразнението и гнева, подобрява работата в екип.

 

Асана – върви изправен. Физическите упражнения (асани) при децата са динамични и съобразени с процеса на израстване. Представени са с имена на животни, природни обекти, предмети, истории, приказки и т.н.
Движенията са организирани на базата на седем позиции на гръбнака. Когато гръбнакът се раздвижва, всички нервни окончания разположени по него също се стимулират и по този начин се активира цялата нервна система. Подобрява се комуникацията между централната и периферната нервна система, което активира работата на мозъка и подпомага процеса на възприемане на нова информация.

Пранаяма – дишай свободно.
Дихателните практики, отново са под формата на игри при по-малките, а при по-големите са улеснени варианти. Целта на практиките от тази група е да развие у децата осъзнаване за дъха, да енергизира тялото и да успокои ума. Според нуждите на конкретната ситуация могат да се използват йога техники, които стимулират, събуждат вниманието или успокояват и стабилизират прекалено разпиления ум.


Пратяхара – просто отпусни.
Тези игри и техники, дават възможност на ума и тялото да утихнат, да се обърнат навътре.


Дхарана, zoom in (приближи).
Основни цели: да се стабилизира и подсили вниманието, да се развие паметта, да се увеличи менталния капацитет. Дхарана означава концентрация, когато умът е фокусиран, разбираме и помним по-добре.

Последните две стъпки от осморния път на Патанджали (дхяна и самадхи, медитация и просветление) не са включени в скалта на Мишелин Флак, защото нейният подход е практичен и цели да даде на децата и учителите полезни средства, с които да си служат в ежедневния живот, в класната стая, в процеса на учене.

   

На вниманието Ви  

 

Презентация

Presentation EN

Παρουσίαση GR

Презентация RU

 

"Образованието трябва да озарява вътрешния гений,

който вече се намира у човека,и да му помага в неговото развитие."

Свами Сатянанда  Сарасвати

"Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

Сократ

"Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи."

Маделин Хънтър


КУРС ПО ВЪЗДУШНА ЙОГА ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗАНИМАЛНЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ДЖАНИ РОДАРИ"

Изучаване на ГРЪЦКИ ЕЗИК

Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Школа по фехтовка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЧЛЕН НА БАЧУ

Bachu
 
 
 
 

 

   

Search  

   
© http://djanirodari-school.org/